AMotors
+48 513 565 095
amotors@wp.pl

AMOTORS

dystrybutor regałów chromowanych ULTRA POWER

Regały do zastosowania w obiektach służby zdrowia:
  • Magazyny składowania leków
  • Bloki operacyjne
  • Wózki do przewożenia pościeli
  • Wózki do rozwożenia jedzenia po salach chorych
  • Regały do użytku ogólnego w kuchniach
  • Gabinety dentystyczne
Oferowane przez nas systemy w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych dają uniwersalne możliwości rozbudowy.

Z systemu naszych półek można budować kilkadziesiąt regałów o różnych rozmiarach. Montaż i demontaż w bardzo krótkim czasie, nie wymaga żadnych narzędzi i jest w pełni skalowalny. 

Regały są zaaprobowane do bezpośredniego kontaktu z żywnością.

Pomieszczenia szpitalne, w których zastosowano regały Ultra Power:
 
I. Oddział przyjęć i pomocy doraźnej

1) punkt rejestracji pacjentów i poczekalnia;
2) pomieszczenie zabiegowe;
3) pomieszczenia gospodarczo-magazynowe przeznaczone w szczególności do przechowywania czystej, brudnej bielizny, sprzętu medycznego i czasowego depozytu. 

II. Oddziały szpitalne (łóżkowe) zunifikowane

1) gabinet diagnostyczno-zabiegowy;
2) brudownik.
3) magazyn sprzętu;
4) pomieszczenie porządkowe.

III. Oddział anestezjologii i intensywnej terapii


1) magazyn sprzętu i aparatury

IV. Stacja dializ


1) zespół pomieszczeń zaplecza administracyjno-technicznego i socjalnego;
2) brudownik.

V. Blok operacyjny

1) śluza materiałowa;
2) pomieszczenia dla pracowników z węzłem sanitarnym;
3) magazyn sprzętu i aparatury;
4) magazyn brudniej bielizny;
5) pomieszczenie porządkowe.

VI. Centralna sterylizatornia

1) brudna, przeznaczona do przyjmowania, sortowania, mycia, dezynfekcji wstępnej i właściwej narzędzi chirurgicznych, aparatury medycznej, mycia i dezynfekcji wózków i elementów transportowych, gromadzenia narzędzi fabrycznie nowych oraz przechowywania zapasów środków dezynfekcyjnych i przygotowywania z nich roztworów roboczych;
2) czysta, przeznaczona do suszenia wydezynfekowanych narzędzi i aparatury, przeglądania i składania bielizny operacyjnej, pakietowania zestawów operacyjnych i zabiegowych, załadunku przygotowanych wsadów do sterylizatorów, gromadzenia narzędzi fabrycznie nowych tworzenia i archiwizacji dokumentacji procesów sterylizacji;
3) sterylna, przeznaczona do wyładunku wysterylizowanych materiałów ze sterylizatorów, ich magazynowania i wydawania na oddziały szpitalne lub odbiorcom spoza szpitala;
4) pakietowanie narzędzi i bielizny powinno odbywać się w oddzielnych pomieszczeniach 

VII. Kuchnia

1) magazyn;
2) ekspedycji posiłków lub porcjowania;
3) administracyjno-socjalną.

VIII. Pralnia

1) strefa brudna - w której skład wchodzą pomieszczenia przyjmowania i składania brudnej bielizny, spłukiwania pieluch, załadunku bielizny do pralnic, pomieszczenia składowania środków piorących, przygotowywania roztworów piorących oraz ustępy;
2) strefa czysta - w której skład wchodzą pomieszczenia wyładunku bielizny z pralnic, suszenia, prasowania oraz sterylizacji bielizny noworodków i dzieci młodszych, mycia i dezynfekcji wózków (strona czysta), pomieszczenie składowania materiałów wypranych i zdezynfekowanych, pomieszczenie naprawy bielizny, pomieszczenie wydawania, pomieszczenia obsługi administracyjnej i zaplecza socjalnego oraz ustępy;

IX. Zakład patomorfologii

1) pomieszczenia administracyjno-socjalne (szatnia, ustępy, jadalnia);
2) pomieszczenia aparaturowe;
3) pracownia mikroskopowa;
4) pomieszczenia administracyjno-socjalne.

X. Zespół opieki dziennej

1) szatnie odzieży wierzchniej dla pacjentów i osób towarzyszących;

XI. Centrum krwiodawstwa

1) pomieszczenia magazynowe

XII. Dział ekspedycji

1) przechowywanie krwi i jej składników;
2) magazyn

XIII. Dział zapewnienia jakości

1) magazyn